ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat – 9469

ORDE 9/2014, d’1 d’agost, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla el procediment d’avaluació per a l’enquadrament inicial o la progressió de grau en el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Consellería de Sanitat, regulat per Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell
To top