Modificació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació – 6634

LLEI 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques
To top