LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera – 12180

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
To top