Instruccions sobre la carrera professional núm. 1 – 5443

Instrucció Nº1 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. promoció interna, comissió de servei, excedència, reducció de jornada,…
To top