Instruccions per a la permanència en Servei Actiu – 5515

Intruccion de 3 d’abril de 2006, del director gerent de l’Agència Valenciana de Salut, sobre la jubilació i la prolongació de la permanència en el servici actiu del personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut i el procediment que s’ha de seguir
To top