Instruccions acord reforç EAP – 5456

Instrucció del director general de Recursos Humans saobre l’aplicació de l’acord de 14 d’abril de 2006, del Consell, pel qual es regula l’assistència sanitària als usuaris mitjançant el reforç i les substitucions en els equips d’Atenció Primària.
To top