instruccions a seguir pel personal d’Institucions Sanitàries en contingències professionals – 9164

Instrucció 20 desembre del 2013 sobre instruccions a seguir pel personal d’Institucions Sanitàries en relació amb la provisió de l’assistència sanitària derivada de contingències professionals dels empleats públics al servei de l’Administració de la Generalitat subjecte al Règim General de la Seguretat Social
To top