Instrucció complementària vacances – 5416

Instrucció complementària de la del Secretari Autonòmic i director Gerent de l’Agència Valenciana de Salut de 15 de abril de 2013, sobre disfrute de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.
To top