Instrucció cesse personal substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció – 5507

Instrucció DG RRHH cesse substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció.
To top