Informe SRJ Cobertura Atenció continuada – 5270

Informe en relació amb l’ordre a seguir per a la cobertura de l’atenció continuada en Atenció Primària, concorrent tant personal de l’Equip d’Atenció Primària com personal aliè al mateix
To top