Decret oferta ocupació 2005 – 5512

DECRET 39/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació de personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut per al 2005.
To top