Decret 24/97 Indemnitzacions – 5422

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.
To top