Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat – 12188

Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana
To top