Alacant Conveni d’Establiments d’Hospitalització de la Província d’Alacant – 7621

Taula salarial per a l’any 2011 que s’adjunta i, en aplicació del determinat en l’article 8, apartat tercer del Conveni Col·lectiu d’àmbit provincial d’ESTABLIMENTS D’HOSPITALIZACION (pàgines 52-53) 2011
To top