Acord Serveis Especials – 5432

Acord de 19 de novembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual determina els llocs de treball adscrits a les unitats hospitalàries de servicis especials.
To top