Acord retribucions l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria – 5146

ACORD de 15 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.
To top