Acord retribució extraccio trasplantament – 5435

Acord de 17 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les remuneracions per a determinades activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans i teixits
To top