Acord de mesa – 13364

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral per al desenrotllament racional de la negociació i els altres drets sindicals.
To top