Acord C compensatori personal funcionari d’institucions sanitàries – 5439

Acord de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d’institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic.
To top