Acord autoconcerts – 5437

Acord de 27 de gener de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establix el programa d’autoconcertació per a la reducció de la llista d’espera quirúrgica en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana
To top