Abonament festivitat en jornades de més de 7 hores – 13399

En relació amb la consulta plantejada del Servei d’Emergencies Sanitaries sobre l’abonament del complement de festivitat al personal de la conducció de vehicles P.A.S. i T.E.S. les cuals jornades tenen una duració superior a les 7 hores.
To top