NORMATIVA

TAULA TÈCNICA TEMPORALITAT LLEI 20/2021 ADAPTACIÓ NORMATIVA


Conselleria de Sanitat explica que és una Llei oberta i que cada Comunitat Autònoma interpreta segons la seua fase d’execució en els diferents processos. Des de la Conselleria se sol·licita al Ministeri de Sanitat criteris comuns i unificats per al desenvolupament de la temporalitat i barems.

⦁ Les OPES 2020 i 2021 que estan aprovades i no han sigut convocades, s’adaptaran a la Llei per a la reducció de la temporalitat.

⦁ La Conselleria mitjançant un estudi detallat, tenint en compte les Disposicions addicionals 6ª, 8ª i l’articule 2 de la Llei 20/2021, establirà criteris per a identificar places bàsiques vacants estructurals, amb particularitats ajustades a dret (Excedències, comissió de serveis, etc..) i descomptant OPES 2017/2018/2019, es podrien oferir un total de 9907 places que seran adjudicades segons la Llei 20/2021 de temporalitat de les quals podrien ser:
⦁ 9393 mitjançant concurs ⦁ 514 mitjançant concurs oposició

⦁ Es negociarà NOU BAREM OPES TEMPORALITAT I TRASLLATS
⦁ Els processos esmentats estan en NEGOCIACIÓ en Taula Sectorial i han de convocar-se abans del 31 de desembre de 2022 i finalitzats abans de 31 de desembre de 2024 per a complir amb la nova Llei.

⦁ Les OPES 2017/2018 i 2019 segueixen el seu desenvolupament segons la pròpia normativa de les convocatòries, prèvia a la Llei 20/2021 de reducció de la temporalitat (Intersindical Salut sempre ha mostrat la seua oposició a aquesta discriminació).

⦁ Anterior als processos hi haurà un CONCURS DE TRASLLATS oferint totes les places bàsiques vacants.

⦁ Les 6000 PLACES ESTRUCTURALS estaran creades per a maig 2022 i está previst que coincidisca amb els cessaments de contractes Covid per a activar-los en Bolsa i es contracte pels criteris de contractació de Conselleria de Sanitat.

⦁ S’obri un període de negociació per a veure possibilitat d’incloure les CATEGORIES DECLARADES A EXTINGIR a l’adaptació Llei 20/2021.
To top