NORMATIVA

PRORROGA PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS (PORH)


RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroga la vigència del Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2019-2021 del personal de gestió directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, aprovat per Decret 7/2019, de 25 de gener, del Consell.

Enllaç al DOGV (28/12/22):

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/28/pdf/2022_12327.pdf
To top