Organització del sistema sanitari

PROGRAMA PRODUCTIVITAT MÒDULS REFORÇ ATENCIÓ PRIMÀRIA


ACORD de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual es s’incrementa la partida pressupostària del programa especial de productivitat per a la prestació de mòduls addicionals de reforç en els equips de Atenció Primària, en 2022, regulat per Acord del Consell de 21 de gener de 2022.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/08/17/pdf/2022_7635.pdf
To top