NORMATIVA

NOVA ESTRUCTURA RECURSOS HUMANS (SES) SERVEI EMERGÈNCIES C. V.


RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica el Pla Específic d’Ordenació de Recursos Humans previst en la Disposició Addicional Tercera del Decret 108/2021, de 6 d’agost, del Consell, de estructura i organització del Servei d’Emergències.

Annexos en DOGV (25/4/22):
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/25/pdf/2022_3239.pdf 
To top