NORMATIVA

NOU DECRET 43/2024


NOU DECRET 43/2024

▪️ ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL SES

▪️ REDUCCIÓ LLESTES D’ESPERA

_________

🕹️ DECRET 43/2024, de 16 d’abril, del Consell, de estructura i organització del Servici d’Emergències Sanitàries i les seues unitats funcionals. ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/17/pdf/2024_3270.pdf
To top