NORMATIVA

MESURES, CRITERIS I BAREM EN PROCESSOS SELECTIUS EXECUCIÓ LLEI 20/21 REDUCCIÓ TEMPORALITAT


RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, d’adopció de les mesures necessàries per a l’execució i desenvolupament del capítol i del decret 71/2022 de 27 de maig del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s’executa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i es aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2022 en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

▪️ Criteris generals en relació amb els processos selectius.

▪️ Mesures necessàries aplicables oferta d’ocupació públiques i llei 20/2021.

▪️ Barem per als processos selectius places estatutàries.

✅ Enllaç al DOGV (21/12/22):

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/21/pdf/2022_12283.pdf
To top