NORMATIVA

IMPORTANT ACORD ADOPTAT PER LA MAJORIA DE SINDICATS I CONSELLERIA DE SANITAT


IMPORTANT ACORD ADOPTAT PER LA MAJORIA DE SINDICATS I CONSELLERIA DE SANITAT

FUNCIÓ ADMINISTRATIVA, com ja es va informar el passat 16 de desembre, Intersindical Salut es va quedar només en la reunió de Taula Sectorial del 23 de novembre, davant la justa pretensió de destinar el 0,3% de la massa salarial per a la reconversió d’auxiliars administratius en administratius, dins del programa de lluita contra la bretxa salarial i millora de la classificació de llocs.

A causa d’aquesta pressió, avui s’ha signat un acord per a fer possible la reconversió d’almenys 500 places per any d’auxiliars administratius en administratius, procés que ha de quedar culminat en els pròxims 4 anys.


COORDINADORS DE TÈCNICS, al no estar inclòs aquest punt en la reunió amb el Conseller del passat 14 de desembre, aquest assumpte no s’ha pogut debatre avui, NO OBSTENET, davant la pressió d’aquest sindicat al costat d’un altre de Taula Sectorial, l’Administració s’ha compromès a tractar-lo per a tancar un acord en el PRIMER TRIMESTRE DE 2023.


ACORD DE LA MAJORIA DE SINDICATS DE TAULA SECTORIAL AMB CONSELLERIA DE SANITAT

Avui, després de més de sis hores de negociació, s’ha aconseguit un important acord sobre millores de la sanitat i de les condicions de treball. Acord confirmat pels sindicats SATSE, CCOO, UGT, CEMSAE I INTERSINDICAL SALUT.

Es tracta d’un important avanç per a establir línies d’actuació que, sens dubte, enfortiran el sistema sanitari, millorant les condicions laborals del seu personal. Aquest Pacte inclou la progressiva implantació de les 35 hores de treball en l’àmbit sanitari, entre altres millores de caràcter retributiu i de condicions laborals. A causa de la fèrria pressió de la bancada social, s’ha aconseguit establir un calendari que assegurarà el seu compliment. A més, es millorarà la qualitat de la Sanitat Pública Valenciana en assumir un compromís de donar un impuls al pla d’ordenació i pla de millora de l’Atenció Primària. Aquests són els principals acords;

REDUCCIÓ de JORNADA a 35 hores setmanals, es farà d’una manera progressiva, desplegant els seus efectes durant els exercicis 2023 a 2024. Data de negociació. – 23/01/2023.

COMPLEMENT DE NOCTURNITAT en diumenges i festius; aquesta mesura es concretarà en 2023 que estarà per damunt de la mitjana nacional per al personal que percep aquest complement. Data de negociació. – 19/01/2023.

REFORMA I ACTUALITZACIÓ DEL DECRET 192/2017 d’1 de desembre del Consell, pel qual s’aprova el reglament de Selecció i Provisió del Personal estatutari al servei de IISS públiques del SVS. Data de negociació. – 28/02/2023.

CONVERSIÓ DE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU A ADMINISTRATIU (GESTIÓ I SERVEIS). Compromís d’iniciar la conversió amb 500 places en 2023 i finalitzar el procés de reconversió de la resta de places, el 31 de desembre de 2027. Data de negociació. – 2/2/2023.

ESTATUTARIZACIÓ VOLUNTÀRIA DEL PERSONAL DELS CONSORCIS SANITARIS I DEL PERSONAL FUNCIONARI ADSCRIT ALS COSSOS I ESCALES I AGRUPACIONS PROFESSIONALS FUNCIONARIALS GESTIONATS PER LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE SANITAT, ORGANISMES O ENTITATS DEPENDENTS INCLOSOS EN L’ANNEX IV DE LA LLEI 4/2021, DE 16 D’ABRIL, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. Inici per al tràmit de la Llei de estatutarizació per al personal funcionari. Dates de negociació. – 7/02/2023 i 9/02/2023.

COMPLEMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL SAMU I EQUIP MÒBIL DEL CENTRE DE TRANSFUSIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Complement retributiu que regule les especials circumstàncies d’aquest col·lectiu. Data de negociació. – 21/02/2023. Aquest sindicat negociarà la inclusió de conductors de PAS.

COMPLEMENT DE TREBALL PER TORNS. S’establirà criteris d’aplicació del complement de treball per torns, de manera que es garantisca que els treballadors que tinguen assignat torn rodat, amb independència del cicle de rotació, el perceben. Data de negociació. – 14/02/2023.

23/12/2022

PDF complet en el següent enllaç:

https://drive.google.com/drive/folders/13F1y2F26FEMfnee8_dtYpibfdEXXAIGD?usp=share_link
To top