NORMATIVA Noticias

FALLE SENTÈNCIA TSJ


CONSELLERIA DE SANITATFALLE SENTÈNCIA TSJ🕹️ RESOLUCIÓ de 5 de març de 2024, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’ordena la publicació de la part dispositiva de la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en recurs de cassació autonòmica CAT número 1/000260/2023-B, de data 28 de novembre de 2023 ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/13/pdf/2024_2103.pdf
To top