NORMATIVA

DECRET LLEI 2/2024, de 21 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a garantir la assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut.

DECRET LLEI 2/2024, de 21 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a garantir la assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut.

✅ Enllaç al DOGV

(23/02/24)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/23/pdf/2024_1554.pdf

📝Este decret llei opta per habilitar a la Generalitat perquè, quan calguera en els pròxims anys, i amb la deguda motivació, puga recórrer a la selecció de personal fix pel sistema de concurs de mèrits en determinades categories professionals.

DECRET

CAPÍTOL I

Mesures extraordinàries per a afavorir la provisió de places de difícil cobertura

Article 1. Règim extraordinari i transitori de accés a determinades places de personal estatutari amb títol d’especialista en ciències de la salut del Sistema Valencià de Salut.

Article 2. Garanties de incorporació i permanència en l’acompliment efectiu dels llocs de difícil cobertura adjudicats

Article 3. Valoració dels servicis prestats (computaran triple)

Article 4. Formació i investigació

Article 5. Carrera i desenvolupament professional

(Reducció màxima de 12 mesos per a cada grau d’accés o progresse grau 3 o 4)

Article 6. Mesures relatives a la prolongació de la permanència en

el servici actiu

Article 7. Mesures d’incentivació de caràcter retributiu.(10.000 euros per a places incloses en el subgrup de classificació A1, i 6.500 euros per a les incloses en el subgrup A2 a l’any)

CAPÍTOL II

Agrupacions sanitàries interdepartamentals

(ASI)

Article 8. Definició d’Agrupació Sanitària Interdepartamental(ASI)

Article 9. Estructura directiva i governança de les agrupacions sanitàries interdepartamentals

Article 10. Prestació de servicis compartits pel conjunt de professionals en l’àmbit de les agrupacions sanitàries interdepartamentals

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Prestació voluntària de guàrdies

Segona. Regulació de les places de difícil cobertura continguda en el

Decret 6/2023

Tercera. Integració dels hospitals de crònics i llarga estada en les agrupacions sanitàries interdepartamentals

Quarta.Plantilles de les agrupacions sanitàries interdepartamentals i departaments que les integren.

Quinta. Activitat assistencial del personal directiu d’institucions sanitàries

ANNEX ÚNIC

Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals (ASI)

🏥 CASTELLÓ:⤵️⤵️

Departaments de Castelló,Vinaròs i La Plana. Referencia Hospital General Universitari de Castelló

🏥 VALÈNCIA-NORD: departaments de Salut de València-Clínic-La Malva-rosa, Sagunt i Gandia. Referencia Hospital Clínic Universitari de València

🏥 VALÈNCIA-OEST: departaments de Salut de València-Hospital General, Requena i Manises. Referencia Hospital General Universitari de València.

🏥 VALÈNCIA-ESTE: departaments de Salut de València-Doctor Peset, La Ribera i Xàtiva-Ontinyent. Referencia Hospital Universitari Doctor Peset de València.

🏥 VALÈNCIA-SUD: departaments de Salut de València-La Fe i València-Arnau de Vilanova-Llíria. Referència el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

🏥 ALACANT-NORD: departaments de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant, Marina Baixa i Dénia Referència el Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant.

🏥 ALACANT-CENTRE departaments de Salut d’Alacant-Hospital General, Elda i Alcoi. El seu hospital de referència serà el Hospital General Universitari d’Alacant Dr. Balmis.

🏥 ALACANT-SUD: departaments de Salut d’Elx-Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevieja i Orihuela. Referència serà el Hospital General Universitari d’Elx

To top