NORMATIVA

CRITERIS EN LA CREACIÓ DE LES NOVES PLACES ESTRUCTURALS


L’anunci de la conversió de les 6.000 places estructurals es realitzarà en dues fases,

⦁ La primera de 5.040 places que han d’anar ocupant-se a partir del 1r de maig, reforçant;

⦁ Atenció Primària amb 1.613 places

⦁ Salut Mental amb 259 places

⦁ Salut Pública amb 157 places

⦁ Urgències amb 211 places

⦁ Hospitals, Hacles, S.E.S I CTCV 2.694 places

⦁ Informàtica 150 places


⦁ La segona fase, després de l’estiu es completaran les places restants, veient les vertaderes necessitats més específiques dels diversos serveis.


Es reconvertiran en places estructurals en la majoria de categories, encapçalant en 1889 enfermer@s, 979 medic@s, 453 TCAE, 397 A. Administratius, 272 celador@s, 178 fisioterapeutes, 114 treballadors socials, 120 TEL, etc..

Respecte a TER, s’ha tingut en compte la recent reconversió de les ressonàncies magnètiques amb el següent personal;

⦁ Radiòlegs 31

⦁ Personal d’infermeria 11

⦁ Tècnics 25

⦁ TCAE 1


⦁ Anestesistes 15


Les places s’oferiran a través de la Borsa de Treball Temporal, la finalització dels contractes “Covid” i la seua reconversió en places estructurals, es farà de tal manera que es garantirà la continuïtat assistencial. Es dotarà dels recursos necessaris en prevenció de Riscos Laborals en aquells departaments que fins ara eren deficitaris, amb un total de 14 places.

Enllaç a les places oferides: https://drive.google.com/drive/folders/1pCLJfBJd0Pf_HDiOsliGNeOfJ5J8LyPQ?usp=sharing

Enllaç a les places oferides: https://drive.google.com/drive/folders/1pCLJfBJd0Pf_HDiOsliGNeOfJ5J8LyPQ?usp=sharing
To top