NORMATIVA

COMPLEMENTE NOCTURNITAT EN DOMINGO O FESTIU


ACORD de 5 de maig de 2023, del Consell, pel qual es modifica la taula 5.III, complement de nocturnitat, de les taules retributives d’aplicació al personal d’institucions sanitàries dependents de la conselleria competent en sanitat, mitjançant el establiment d’una retribució específica per al complement de nocturnitat en diumenge o festiu.

Enllaç al DOGV (23/05/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/23/pdf/2023_5594.pdf
________
GRUP/ Laborable (1)/ FESTIU (2) /24 i 31 des.(3)

▪️ A2…. 49,30 /89,00/ 140,44

▪️ C1…. 40,11 /72,54/ 110,44

▪️ C2…. 35,09 /64,46/ 102,98

▪️ A.P…. 35,09 /63,45/ 100,24

📌 (1) Mòdul de 10 hores de nit en dia laborable ( *de les 22 hores del dia previ a les 8 hores del dia laborable).

📌 (2) Mòdul de 10 hores de nit en diumenge o festiu ( *de les 22 hores del dia previ a les, 8 hores del diumenge o festiu).

📌 (3) Mòdul de 10 hores de nit dels dies 24 i 31 de desembre. ( de les 22 hores dels dies 24 i 31, a les 8 hores dels dies 25 i 1, respectivament.

✅ Aquest import es correspon al doble del que s’estableix com a complement de atenció continuada modalitat B(festivitat)

💰 Les retribucions fixades en aquest acord tindran efecte des del 01/01/23
To top