NORMATIVA

ACTUACIONS PREVENTIVES EN SALUT PUBLICA


🛎️RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual s’establixen mesures sanitàries en la Comunitat Valenciana en aplicació de l’Ordre comunicada de la Ministra de Sanitat, de 10 de gener de 2024, mitjançant la qual s’aprova declaració d’actuacions coordinades en salut pública ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/12/pdf/2024_326.pdf
To top