NORMATIVA

ACORD


ACORD de 25 de març de 2022, del Consell, d’aprovació del Programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial en el Sistema Valencià de Salut en 2022.

📍 Procediments quirúrgics, exploracions i tècniques en els annexos I, II, III, IV i V.

Enllaç al DOGV (31/3/22):
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2683.pdf
To top