Tècnic Auxiliar de Farmàcia.

Intersindical Salut ha promogut activament la incorporació de personal Tècnic Auxiliar de Farmàcia mitjançant requeriments a Gerències i Conselleria per que s'implante la categoria professional creada mitjançant el Decret 70/2013 de 7 de juny del Consell de la Generalitat.
21 / 05 / 2018 | Intersindical Salut tècnic auxliar de farmacia


Així doncs, la Conselleria ha emès instruccions per que conforme siga possible, la reposició de places de TCAE per jubilació es reconvertesquin en Tècnics Auxiliar de Farmàcia per dotar, a poc a poc, les farmàcies hospitalàries amb personal d'aquesta categoria.

Cal indicar que en 2014 sols hi havia 3 places de Tècnic Auxiliar de Farmàcia en tot el sistema sanitari.

Ara, cal impulsar la funció professional del Tècnic Auxiliar de Farmàcia per superar la visió popular del dispensador de medicaments d'oficina de farmàcia i refermar tota l'extensió professional que habilita la capacitació professional.

Amb l'esforç i el treball de totes i tots, i amb la confiança que cada dia dipositeu amb la nostra organització sindical ho aconseguirem.
Ara, cal impulsar la funció professional del Tècnic Auxiliar de Farmàcia per superar la visió popular del dispensador de medicaments d'oficina de farmàcia i refermar tota l'extensió professional que habilita la capacitació professional.