SOLS S’HAN DENUNCIAT EL 12% DE LES AGRESSIONS A PROFESSIONALS SANITARIS

Segons l'informe d'agressions a Professionals Sanitaris elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, del total de 306 agressions a professionals sanitaris durant l'any 2016, tan sols 37 van ser denunciades, el que suposa un 12% del total.
18 / 07 / 2017 | Intersindical Salut agressions
Que la Conselleria adopte un paper més actiu en la penalització a les persones agressores, i amb la salvaguarda del personal de l'administració sanitaria

Per a Intersindical Salut, resulta escàs el número de denuncies efectuades en relació al total de conductes violentes registrades, la qual cosa suposa en la majoria dels casos la impunitat de les persones agressores.

Davant aquestes informacions, Intersindical Salut considera que aquest reduït número de denuncies està motivat per la falta d'implicació de l'administració en la formalització de les denuncies, atès que a hores d'ara, es el propi professional agredit qui ha de formalitzar la denuncia davant l'autoritat pel seu compte, fora de la jornada laboral i amb els seus propis mitjans.

Intersindical Salut, ha instat la Conselleria per que adopte un paper més actiu en la penalització a les persones agressores, i amb la salvaguarda del personal de l'administració sanitaria. En aquest sentit hem demanat que s'adopten les següents mesures:

1,- Que l'administració facilite al professional agredit en la tramitació de la denuncia, amb immediatesa i amb els mitjans de la pròpia administració.

2,- Que la pròpia administració sanitaria com organització agredida formule la seua pròpia denuncia paral·lelament a la del professional.

Intersindical Salut ha parat especial atenció a la indefensió que pateixen els professionals que presten l’atenció sanitària a domicili. Atenent que en aquests casos, l’agressió es realitza en la pròpia llar de l’agressor, on el professional es troba totalment privat dels sistemes de seguretat i de la col·laboració dels companys de treball. Son molts els professionals que han sofert amenaces i coaccions, la qual cosa en alguns casos a generat un veritable estat de pànic al professional que ha de acudir al domicili.