Sense avanços significatius en matèria retribuva

Intersindical Valenciana considera que les competències de personal de la Generalitat estan segrestades per l'infrafinançament i les limitacions pressupostàries imposades per l'Estat Avui s'ha celebrat la reunió de la Mesa General de Negociació (MGN) del personal de la Generalitat i com ja avançàrem, desprès de la reunió de la Junta de Portaveus del darrer dia 17 d'octubre, no s'ha mogut una xifra del Capítol I del Pressupostos del 2017, del que ja s'havia anunciat. El primer punt de l'ordre del dia tractava de la negociació dels aspectes relatius a condicions laborals que es recullen a l'avantprojecte de la Llei de Mesures Fiscals i Administratives de 2017. Concretament, d'una modificació de la Llei d'Assistència Jurídica de la Generalitat en la que es modificava l'actual RLT per incrementar les retribucions del cos de lletrats de la Generalitat
Accedeix a tots el detalls de la noticia.