S’aprova el Pla Integral de Prevenció d’agressions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Ha estat constituida la Comissió Sectorial de Salut i Seguretat laboral de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, integrada per els sindicats que tenen representació en la Mesa Sectorial de Sanitat amb motiu de les passades eleccions sindicals celebrades el 6 de juny. Intersindical Salut, ha estat present com a sindicat representat en la Mesa Sectorial de Sanitat. En la sessió s'ha aprovat el Pla Integral de Prevenció d'agressions 2018 - 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
19 / 07 / 2018 | Intersindical Salut pla integral d'agressions intersindical salut cssisl
Intersindical Salut ha participat activament en els treballs previs a la elaboració del document definitiu, que ha estat fruit de diverses sessions de treball de la Comissió Sectorial, en les quals s'han fet multitud d'aportacions per a la millora del document inicial presentat per la Conselleria.
Per la nostra part, hem volgut manifestar el reconeixement a totes les persones que han participat en els treballs per la qualitat de les aportacions i per la voluntat mostrada des de la Unitat Central de Prevenció en conèixer i incorporar totes les aportacions efectuades per les parts.

En la línia del que s'ha dit, el pronunciament de Intersindical Salut, ha estat favorable a l'aprovació del Pla.

Per a Intersindical Salut resulta molt preocupant que el perfil majoritari de les victimes siga de professional dona, i el de la persona agressora usuari home. Trobem molt important la perspectiva de gènere que incorpora el Pla Integral de Prevenció d'agressions.
El pla es fonamenta en base a la informació disponible als registres de la Conselleria, 442 agressions a personal sanitari en l'any 2017, amb una incidència superior sobre les dones i amb un perfil predominant d'agressor usuari de gènere masculí. Una situació que es dona en una organització formada per al voltant de 53.000 treballadores i treballadors, altament feminitzada amb un 74% de la plantilla de dones i un 26% d'homes.

En base a esta realitat, el Pla aborda una serie de línies d'actuació que tenen com objectiu aconseguir un espai laboral lliure d'agressions. Així doncs, el document aborda aquest realitat amb una visió de gènere pel perfil majoritari de les persones agredides i agressores, i adreçat a la totalitat de la plantilla establint una línia de incorporació de recursos en infraestructura i equipament per garantir la seguretat dels i les professionals i la millora dels entorns d'estada dels usuaris; un altra destinada a la sensibilització, capacitació i desenvolupament d'habilitats per afrontar situacions agressives; La assistència, recolzament, suport i reparació dels danys a la victima i una quarta destinada al seguiment, investigació i generació de coneixement en relació a les agressions en els entorns sanitaris.

Ampliació de la noticia:
Sala de Premsa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.