Regulació de les comissions de valoració per a la Progressió de Grau de Carrera i Desenvolupament

Un text inintel·ligible, contradictori, opac i arbitrari
27 / 05 / 2014 | Intersindical Salut regulació progressió grau desenvolupament carrera
Finalitzat el termini de sol·licitud de progressió per a la carrera i el desenvolupament professional, el 30 de juny de 2014, podem tornar a trobar-nos amb un nou lustre de sequera. Segons afirmacions de la pròpia Conselleria, probablement, no es posarà en marxa l'Ordre fins 2019; el que pot donar peu, com ja ha passat, que, tot i reunir els requisits per a la progressió, puga no ser reconeguda fins que aquesta ordre siga efectiva.
Finalitzat el termini de sol·licitud de progressió per a la carrera i el desenvolupament professional, el 30 de juny de 2014, podem tornar a trobar-nos amb un nou lustre de sequera. Segons afirmacions de la pròpia Conselleria, probablement, no es posarà en marxa l'Ordre fins 2019; el que pot donar peu, com ja ha passat, que, tot i reunir els requisits per a la progressió, puga no ser reconeguda fins que aquesta ordre siga efectiva.
Aquesta Ordre, que fins ara no ha estat publicada en el DOCV, ha estat polida i acceptada per la Mesa Sectorial de Sanitat. El contingut de la mateixa és realment enrevessat i difícilment es podrà dur a la pràctica. Us destaquem els aspectes més preocupants de la mateixa:
No compleix amb la finalitat principal per la que va ser regulada. La carrera/desenvolupament professional dins de la sanitat pública ha d'unir, tal com la llei estipula, el dret a la promoció del personal i la millora de la gestió de les institucions sanitàries. Però, l'absència d'un veritable projecte sobre la nostra sanitat pública, que millore l'assistència sanitària a la població i la gestió adequada dels recursos, difícilment contribueix a establir els punts en els quals implicar els treballadors per a la seva consecució.
El model de progressió en la carrera/desenvolupament professional hauria, per tant, valorar de forma objectiva, assequible i equitativa, el creixement professional individual en aquells camps que permetisquen el desenvolupament i millora de l'assistència sanitària pública. En conseqüència, ningú millor que els propis treballadors implicats per saber, on hi ha els punts febles a corregir. D'ací la nostra insistència en que, els objectius anuals de totes les àrees a baremar, han de ser consensuats amb professionals i equips.
L'ordre reflecteix una manca de reflexió i d'ordenament coherent en les diferents àrees a avaluar. No permet el compliment dels objectius marcats en condicions d'equitat, fins i tot crea greuges pel que fa a la comparació d'objectius avaluables en funció del centre de treball, tot i enquadrar-se en la mateixa categoria professional i mateix departament de salut.
La necessària publicitat i transparència en el procés no es podrà garantir per la complexitat amb la qual es pretén dur a terme. Resulta inviable en la pràctica per la pròpia endogàmia d'alguns dels mecanismes de control i un poder excessiu dels càrrecs directes que, en molts casos, pot afavorir situacions de discriminació i risc d'assetjament laboral.
Les múltiples comissions creades i les interrelacions entre elles també manquen d'operativitat. Valdria la pena menys grups i menys artistes convidats i més professionals amb coneixements sobre els temes específics i amb temps i implicació per dur-los a terme.
El resultat de tot el comentat és un text inintel·ligible, ple de contradiccions, arbitrarietats i greuges entre els diferents professionals i, per tant, un text inservible.