Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Publicat el nou Pla de Riscos Laborals per al personal que desenvolupa la seua activitat laboral en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
03 / 04 / 2018 | Intersindical Salut salut laboral riscols laborals prevenció pla de prevenció
Resolució de 14 de febrer de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aprova i s’ordena la publicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Enllaç a la Resolució

aspectes novells com son la assignació de responsabilitat en matèria preventiva al llarg de tota l’estructura organitzativa, des de la pròpia Consellera fins a tots els treballadors, passant per tota la cadena de responsables de l’organització.

Estem davant del document que determina l’estratègia de prevenció de la Conselleria en els anys futurs. El document incorpora aspectes novells com son la assignació de responsabilitat en matèria preventiva al llarg de tota l’estructura organitzativa, des de la pròpia Consellera fins a tots els treballadors, passant per tota la cadena de responsables de l’organització.

Com a items destacables està la incorporació de responsabilitat en matèria preventiva a les gerències dels departaments, i la creació de les Comissions tècniques per a la gestió de la prevenció en els departaments, formades per la gerència, els tècnics de les Unitats Perifèriques, assessors delegats de prevenció dels sindicats. Des d’aquestes comissions es pretén impulsar la presa de decisions en matèria de prevenció des de l’àmbit departamentals per fer més efectius els requeriments en prevenció.

Intersindical Salut ha considerat que el document aborda amb rigor la importància de la prevenció en l’organització de la Conselleria de Sanitat, suposa un punt d’inflexió en la política preventiva, i integra tota l’estructura organitzativa en la responsabilitat sobre les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral. Dona la impressió que l’administració sanitària valenciana vol donar-li a la prevenció de riscos laboral la importància i el rigor a que obliga la legislació vigent. Un altra cosa seran les capacitats econòmiques, materials i personal que es puguen destinar per dur endavant el pla.