La Direcció de la Fe fa esclatar un conflicte amb les comares de l’hospital

La Direcció d'Infermeria obliga les comares de la sala de parts a acceptar un torn de treball, després d'una votació en la qual, de 64 persones, només van votar a favor 13.
22 / 05 / 2017 | Intersindical Salut la fe comares

El conflicte va començar a forjar-se el 2016, quan per part de deu treballadores, amb torn diferent a la resta, se sol·licita la integració en el torn general. Una petició ajustada a la legalitat i a la que ningú s'hi va oposar.A partir d'aquest moment s'inicia un procés de consultes entre la plantilla, perquè s'aportaran propostes de torns de treball anuals, de manera que totes les treballadores tingueren una distribució dels horaris de treball homogènia. Com a resposta aquesta petició, un total de 54 comares presenten una proposta, que és rebutjada per l'Administració, al·legant dubtosos problemes tècnics amb l'aplicació informàtica que genera les plantilles de treball.


Aquestes coses passen quan es manté en els seus càrrecs a persones de l'etapa anteriorLa Direcció, per la seva banda, imposa la votació de tres propostes, que contemplen torns de 12 hores i una altra amb la distribució estàndard de 7, 7 i 10 hores, però no inclou la proposta realitzada per la plantilla que, en realitat, és la que compta amb més consens. Però, per més força, les propostes de l'Administració contemplen una interrupció del torn en els mesos d'estiu, per evitar realitzar contractacions de substitució, l'homogeneïtat brilla per la seva absència, s'incompleixen els descansos obligatoris i es redueix la plantilla els dies festius, amb els inconvenients que això comporta per a la normal prestació del servei.


Aquesta actitud poc dialogant de la Direcció dóna peu a un motí de la plantilla que es reflecteix en la votació, on 37 persones realitzen un vot nul, per votar a favor de la proposta de la plantilla i rebutjada per l'Administració, i, tan sols , 13 persones voten a favor d'un dels torns proposats per la Direcció i, finalment, altres 2 a un dels torns restants. Malgrat el malestar evident, la Direcció imposa el torn votat per 13 persones, l'1 de maig de 2017, desoint les propostes de diàleg que es realitzen des de la plantilla i des Intersindical Salut.Des del sindicat i a la vista dels fets, només podem condemnar les actituds dictatorials de la Direcció d'Infermeria, que recorden èpoques passades i que es donaven per superades; però clar, aquestes coses passen quan es manté en els seus càrrecs a persones de l'etapa anterior que porten en el seu ADN la imposició per decret. És inacceptable que, amb arguments pelegrins d'una incompatibilitat amb l'aplicació informàtica que, dit siga de passada, és esmenable, s'ignore la voluntat majoritària de la plantilla i s'actue per imposició.


Intersindical Salut entén que aquestes pràctiques no són les més recomanables per la bona entesa amb els treballadors i treballadores i per al bon funcionament dels centres de treball. La cultura del diàleg i del consens ha de ser la que impere en una administració que es fa dir "del canvi".