Intersindical Salut denuncia la falta de proporcionalitat en la part general dels termaris

INTERSINDICAL SALUT-Iv denuncia la falta de proporcionalitat en la part generals dels temaris en totes les categories professionals convocades.
26 / 05 / 2017 | Intersindical Salut temaris opo2016 concurs oposició
Des del sindicat valencià de sanitat informen que s'han adreçat a la Direcció General d'Assistència Sanitaria per denunciar la coincidència de tretze temes en totes les convocatòries amb independència del nivell de titulació que s'exigeix per presentar-se a l'oposició.
de continuar amb aquest criteri, podrà donar-se el fet de coincidir part del temari amb les convocatòries de AP, agrupacions professionals amb uns requisits d'estudis elementals per accedir a la convocatòria.

Intersindical Salut, denuncia el fet que els temaris de normativa general, normativa sanitaria i informàtica tenen una coincidència absoluta en totes les categories professionals convocades, situació que és considerada com una «anomalia» que pot vulnerar el principi d'igualtat que ha de primar en tots els processos de selecció de personal en les administracions públiques.

L'organització sindical al·lega que el temaris no poden coincidir ni en tot ni en part entre convocatòries per a places de grups professionals diferents, donat que els requisits de titulació per accedir a la convocatòria també hi son diferents. Es dona li circumstancia que les tres parts del temari coincidents son les mateixes per a una convocatòria del grup A1 (llicenciats i estudis universitaris superiors) que per a una de C1 (Formació professional superior), i de continuar amb aquest criteri, podrà donar-se el fet de coincidir part del temari amb les convocatòries de AP, agrupacions professionals amb uns requisits d'estudis elementals per accedir a la convocatòria.

Així doncs, des de Intersindical Salut s'ha demanat que s'adopte un criteri de proporcionalitat en la conformació dels temaris, doncs entenem que els continguts generals de normativa, normativa sanitaria i informàtica també s'han d'adaptar quantitativament i qualitativa a les característiques dels grups d'aspirants que concorren a cada convocatòria. El sindicat considera que el principi de igualtat es desvirtua si s'aplica el mateix per a grups d'aspirants que son diferents.