Intersindical Salut aconsegueix el reconeixement de la Carrera professional al personal interí.

Així ha passat amb una persona interina del departament de la Plana, arrel d'una sentència ferma del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Castelló que obliga la Conselleria al reconeixement i percepció del complement de Carrera professional, determinant el grau i l'abonament de les quantitats deixades de percebre.
08 / 11 / 2017 | Intersindical Salut interins carrera i desenvolupament
La Gerència del Departament de la Plana, ha hagut de resoldre favorablement la pretensió de la persona, afiliada a Intersindical Salut, que va interposar la demanda per mitjà dels Serveis Jurídics d'aquest sindicat.
La Gerència del Departament de la Plana, ha hagut de resoldre favorablement la pretensió de la persona, afiliada a Intersindical Salut, que va interposar la demanda per mitjà dels Serveis Jurídics d'aquest sindicat.

Intersindical Salut acumula una gran quantitat de sentències favorables que la Conselleria haurà d'executar, tard o d'hora en favor de les nostres afiliades i afiliats. Així com les que a hores d'ara estan substanciant-se en els diferents tribunals de la comunitat valenciana.

L'activitat de Intersindical Salut davant els jutjats en reclamació dels drets dels interins està generant una gran pressió davant la Conselleria de Sanitat, que ja ha previst abordar la negociació de la Carrera i desenvolupament professional en el marc de la Mesa Sectorial de Negociació, on es preveu tractar aquest assumpte al llarg del present més de Novembre.


Recorda!!!!
Estem a la teua disposició, continuarem informant.