EVES. Convocatòria curs diplomat en salut pública

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el Curs de Diplomat en Salut Pública.
02 / 12 / 2016 | Intersindical Salut salut pública formació eves
La Conselleria de Sanitat convoca el Curs de Diplomat en Salut Pública. El curs es realitzarà per l'EVES, està adreçat a als professionals de
salut, i preferentment a aquells que presten serveis en l’Administració Pública Sanitària. El curs va dirigit a persones llicenciades/diplomades, o titulades
de grau universitari. El nombre total de places convocades serà de 65.
Sol·licituds i termini.
Les sol·licituds es dirigiran a la Subdirecció General de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, c/ Juan de Garay, 21, 46017 València. Podran presentar-se en aquesta Escola, en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o en la forma que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana.
Enllaç al DOGV