Eleccions Sindicals 6J. Ara, tu tries. Tu tens el poder.

Hem de tenir cura a l'hora de decidir a qui li hem d'atorgar la nostra confiança per que ens represente davant l'empleador i defense amb rotunditat els nostres drets laborals.
14 / 05 / 2018 | Intersindical Salut eleccions sindicals 6j 2018
En aquest sentit cal que recordem que hi ha organitzacions que tenen una actitud difusa a l'hora de pronunciar-se segons en quins llocs estan asseguts. Així mentre mostren la seua reivindicació davant les treballadores i treballadors, signen acords que en són ben dolents per a les legitimes aspiracions de la classe treballadora. La genuflexió d'aquestes organitzacions a les que s'atorga la qualitat de "més representatives" suposa, de fet, la submissió obrera davant el poder.
La genuflexió d'aquestes organitzacions a les que s'atorga la qualitat de "més representatives" suposa, de fet, la submissió obrera davant el poder.
La signatura de l'acord sobre la revisió salarial dels empleats públics de març passat, va suposar un acte vergonyós que condemna a les treballadores i treballadors públics a un vassallatge indigne davant una administració que ens aplica fil per randa els principis neoliberals que el poder econòmic dicta.

Ni ha qui tenen una estreta relació amb els governs, d'un color o d'un altre, amb els qui intercanvien càrrecs i responsabilitats sindicals i de govern. Que en uns moments exerceixen com a interlocutors i en altres n'ocupem càrrecs a les Conselleries. S'hi dona una confusió entre la representació dels empleats i l'exercici d'empleador quan ocupen els càrrecs públics. Hi ha llocs on s'anomena "sindicats grocs" a aquells on no resta clarament definida la separació entre la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i els de l'empresari. Ací a València no se com s'anomena exactament aquest fenomen.

Altres tenen una relació sospitosament estreta amb una part de l'administració que ha de controlar l'exercici de la professió, ens referim als col·legis professionals. Organitzacions que afronten la funció sindical com si estiguessen en una bombolla de cristall i no existís una integració i interelació entre totes les categories professionals que conformen l'organització i funcionament del sistema sanitari. Així doncs aquestes organitzacions s'aproximen més en els seus objectius i funcionament a la figura de "lobby de poder" que a la d'un sindicat en el seu sentit més tradicional.

En un altre grup podem trobar sindicats, que per les seues característiques, tenen una millor capacitat d'arribar millor a les seues afiliacions, amb estructures més sostenibles financerament i més flexibilitat per adaptar-se a les circumstancies, que disposen d'autonomia financera i no tenen més lligams amb l'administració que els de la correcció institucional.

Davant aquestes consideracions, no podem dir més que la millor democràcia es la que s'exerceix amb llibertat, i aquesta llibertat s'ha de fonamentar des de la base de la informació, de triar lliurement allò que cada individu considera que és la millor opoció. Per això sols ens resta dir-te que participes, que t'impliques en la tria dels teus representants, per què d'aquesta acció efímera del pròxim dia 6J dependrà en els pròxims anys la postura de la part social front l'administració.

Ara, tu tries, tu tens el poder!