COMISSIÓ TÈCNICA OPE 2014 12/09/14

La proposta de la Conselleria inclou 179 places de torn lliure i 103 places de promoció interna.
18 / 09 / 2014 | Intersindical Salut oposició conselleria sanitat acord
Estimats amics i amigues, el dia 12 es va celebrar la primera Mesa Tècnica de la convocatòria de l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) corresponent a l'exercici de 2014. És el primer esglaó d'un procés en el qual es realitzen i discuteixen propostes a l'esborrany de Decret presentat per la Conselleria. Si són aprovades, passen a la seva avaluació per la Conselleria d'Hisenda i si s'autoritzaren les conseqüències econòmiques, l'esborrany passaria a ser presentat a la Mesa Sectorial per a la seua aprovació i posada en marxa.
Les afirmacions i compromisos manifestats per la Conselleria cal posar-los en quarantena, per això no us càpiga cap dubte que seguirem lluitant per aconseguir els objectius plantejats

La proposta de la Conselleria inclou 179 places de torn lliure i 103 places de promoció interna.
- Les 179 places de torn lliure suposen el 10% de la taxa de reposició que permet la Llei de Pressupostos de l'Estat i es calcula sobre la base del nombre de cessaments d'empleats fixes de la Conselleria i no es refereix al 10% de les places vacants existents. No es poden acumular les taxes de reposició des del 2012, per la qual cosa s'han perdut per no convocar OPE en aquests anys. Si no es convocara aquesta OPE de 2014, i el 2015 seguira existint una taxa de reposició, es perdrien també aquestes places ofertades pel torn lliure.
- Les 103 places de promoció interna no s'inclouen en aquest percentatge de reposició, tal com permet la llei i, per tant, si es quedaren sense cobrir algunes després del concurs-oposició, no es podrien sumar al torn lliure com està estipulat al decret de selecció i provisió de la Conselleria.

OFERTA D'OCUPACIÓ 2014

CATEGORIA TORN LLIURE TORN PROMOCIÓ INTERNA TOTAL
METGE EAP 80 16 96
PEDIATRA EAP 80 16 96
FARMACÉUTIC SP 19 9 28
ADMINISTRATIU - 62 62