Carrera i Desenvolupament Professional en 2014

Conseqüències de l’Acord de Mesa General de 23 d’octubre de 2013
16 / 01 / 2014 | Intersindical Salut mesa general desenvolupament carrera acord
Analitzant el contingut de l’Acord i el que estableixen els respectius decrets de Carrera i Desenvolupament Professional, potser es deriven conseqüències i actuacions que cal valorar i, en qualsevol cas, portar-les endavant.
Analitzant el contingut de l’Acord i el que estableixen els respectius decrets de Carrera i Desenvolupament Professional, potser es deriven conseqüències i actuacions que cal valorar i, en qualsevol cas, portar-les endavant.