Salut Laboral

SUSPENSIÓ ÚS MÀSCARES


🛎️ RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual se suspén l’obligatorietat de l’ús de màscara en centres sanitaris i sociosanitaris, determinada en la Resolució de 12 de gener de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual s’establixen mesures sanitàries en la Comunitat Valenciana en aplicació de l’Ordre comunicada de la Ministra de Sanitat, de 10 de gener de 2024, mitjançant la qual s’aprova declaració d’actuacions coordinades en salut pública ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/31/pdf/2024_799.pdf

📌 Se suspén l’obligatorietat de l’ús universal de màscara en centres sanitaris i sociosanitaris.

📌 Es recomana, en els centres sanitaris i sociosanitaris, continuar utilitzant les màscares en aquells supòsits que suposen un risc afegit, com les persones simptomàtiques quan estiguen en espais compartits o els professionals que atenen casos simptomàtics

📌 En la resta de les situacions que generalment estan destinades a la protecció de les persones amb consideració de vulnerables, les gerències dels departaments de salut i les direccions dels centres sanitaris i sociosanitaris, recolzades en els seus propis protocols i en les indicacions dels servicis de medicina preventiva, podran establir la indicació de l’ús de màscara de manera addicional a les indicacions establides, en funció de la situació epidemiològica i de les característiques estructurals i funcionals particulars dels seus centres dependents.

📆 Entrada en vigor: 31/01/24
To top