ÀREES Formació

REUNIÓ MESA SECTORIAL PER A INFORMAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓ DE LA VACUNA COVID

REUNIÓ MESA SECTORIAL PER A INFORMAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓ DE LA VACUNA COVID• S’obrirà una Borsa extraordinària per al personal jubilat entre 65 i 70 anys, per si fóra necessari per a atendre la vacunació de la població en general, en el moment arribaren les vacunes massivament i vacunats ja els grups de vacunació designats com a prioritaris. • El personal d’Atenció Especialitzada que desitge participar en els mòduls de productivitat d’Atenció Primària per a donar cobertura a la vacunació Covid, ha de dirigir sol·licitud a la Direcció d’Infermeria del seu departament, per si fóra necessària la seua participació en les mateixes condicions de retribució que es va establir en la reunió de Mesa sectorial del 28 de desembre de 2020, tenint en compte l’ordre de prelació establida en aquesta reunió. Pròximament es publicarà en el DOGV aquests mòduls d’Atenció Prevaldria. • En l’actualitat es destinen 30.000 vacunes setmanals (Pfizer). per a aquesta Comunitat. Sent vacunats fins al moment els dos primers grups de vacunació (Residents i personal sanitari i soci-sanitari i personal sanitari de 1a línia). Fins avui i des que s’inicie el període de vacunació s’han vacunat 32.000 sanitaris. • Avui han arribat 1.500 vacunes de Moderna, que les seues especials condicions de magatzematge es distribuiran exclusivament aquestes primeres dosis en els HACLES. • La planificació de la vacunació és modulable pel fet que no pot preveure’s amb massa antelació les vacunes que van arribant.Model de sol·licitud per a mòduls de vacunació: http://drive.google.com/file/d/1EK1SqSrqflOm50ZN5npNAxX_YPHyPn6P/view?usp=sharing
To top