ÀREES Formació

RESULTATS DE LA PROVA DE NIVELL B2 VALENCIÀ DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2021 JQCV

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2021, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de les proves de nivell B2 de coneixements de valencià:https://dogv.gva.es/datos/2021/12/15/pdf/2021_12533.pdfResultats proves B2 en Pag Web: http://www.jqcv.gva.es.DNI: http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/es/notes_jqcv2.aspRevisions : 10 dies a partir del 16/12
To top